Mesafeli Satış Sözleşmesi GERİ DÖN


1.            Taraflar

Satıcı Bilgileri

Unvanı                                              Cool Dükkan

Adresi                                               Merkez Mah. Beykoz Yolu No 54 Çekmeköy İstanbul

Telefon                                             0539 352 89 21

E-posta                                             musterihizmetleri@cooldukkan.com

Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı / Unvanı                       %AD% %SOYAD%

TC Kimlik/Vergi No                         %TCKIMLIK%

Adresi                                               %ADRES%

 

Telefon                                             %TELEFON%

E-posta                                             %EMAIL%

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle Alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.             Tanımlar

İş bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan                                    Gümrük ve Ticaret Bakanını,

Bakanlık                                Gümrük ve Ticaret  Bakanlığını,

Kanun                                   6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

Yönetmelik                          Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet                                  Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Satıcı                                     Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

Alıcı                                        Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Site                                        Satıcıya ait internet sitesini,

Sipariş Veren                      Bir mal veya hizmeti Satıcıya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Taraflar                                Satıcı ve Alıcıyı,

Sözleşme                             Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen iş bu sözleşmeyi,

Mal                                         Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.            Sözleşmenin Konusu

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, Alıcının Satıcıya ait www.cooldukkan.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri taşıyan, sözleşmenin ilgili maddelerinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vb gibi satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, iş bu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.cooldukkan.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, www.cooldukkan.com  web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti Alıcının Satıcıya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmektedir

4.            Ürün Bilgileri

%SEPET%

 

5.            Ürün Bedelinin Ödenmesi

5.1.              Alıcının kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.

5.2.              Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Alıcının seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir.

5.3.              Vadeli satışların sadece Bankaya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Bankadan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.              Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, iadenin, işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen Bankanın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir.

6.             Ürünün Teslimi ve Teslim Şekli

6.1.              Ürün, Alıcının talep etmiş olduğu teslimat adresinde Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ilgili kişiye teslim edilecektir. Alıcı, kendisinin gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcıya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında Alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve / veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcıya aittir.

6.2.              Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin Alıcı tarafından onaylanması ve ürün bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.3.              Teslimat, 30 (otuz) günlük yasal süre geçirilmeksizin, siparişin Satıcıya ulaştığı tarihten itibaren Satıcı tarafından taahhüt edilen süre içinde yerine getirilir. Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür.

6.4.              Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların ya da belirli bazı ürünleri satın alanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Bunun dışında teslimat masrafları Alıcıya aittir.

7.            Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, Satıcıya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcının Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, taşımadan kaynaklı olduğu anlaşılan ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde, Satıcı sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcıya aittir.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi ve / veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcıya ait olacak şekilde Satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcının, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, iş bu Sözleşmeyi kabul etmekle Satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi / belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.            Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, Sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcıdan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı ürünün tesliminin imkânsızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcıya sözleşmelerde belirtilen yöntemle bildirir. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

Satıcı, Sözleşme konusu her bir ürünü, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcının bildirdiği teslim adresinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi ve / veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcıya teslim edilememesi durumunda, Alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Kişiye özel üretilecek olup bu süreyi aşan teslim süresi verilen ve Alıcının da bu durumu kabul ettiği haller müstesnadır.

9.            Cayma Hakkının Kullanılması

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile açık bir bildirimde bulunulması ve ürünün bir sonraki maddede belirtilen cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması gerekir. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü Satıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Bu hakkın kullanılması halinde, vergi mevzuata gereğince, teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse, Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli, varsa teslim masrafları dâhil tahsil edilen tüm ödeme Satıcı tarafından Alıcıya, ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun şekilde iade edilir. Tutarın Banka’ya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedir. Satıcının iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan takas, mahsup, indirim hakları saklıdır. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir. Temel olarak cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalıdır.  

10.       Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün ve Hizmetler

a.     Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b.     Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c.      Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d.     Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e.     Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f.       Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g.     Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h.     Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

i.        Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

j.        Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

11.       Kişisel Bilgilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Satıcı, www.cooldukkan.com Sitesi üzerinden Alıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde muhafaza edebilir. Aynı zamanda, Alıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Alıcılara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Alıcı, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin Satıcı, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet Alıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, Satıcı tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. Siteye üyelik, ürün / hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

12.       Talep ve Şikâyet / Kanuni Başvuru Yolları

Alıcı, ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini Satıcının Sitede bildirilen ve aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde Satıcıya bildirebilir.

Müşteri Hizmetleri

 E- Posta                                           musterihizmetleri@cooldukkan.com

Telefon                                             0532 359 89 21

İş bu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Bakanlık tarafından yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.