Gizlilik ve Kullanım Koşulları GERİ DÖN


Tanımlar

Şirket          Cool Dükkan markasını ve alan adını mülkiyetinde bulunduran ve www.cooldukkan.com web sitesini işleten gerçek / tüzel kişileri,

Site             www.cooldukkan.com e-ticaret sitesini,

Üye             Sitede sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişiyi,

Sözleşme  Mesafeli Satış Sözleşmesini,

Taraflar      Şirket veya Üyeden birini ya da her ikisini,

anlatır.

Üyeler, bağlı olunan yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduklarını, bu sözleşmeyi okuduklarını, anladıklarını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduklarını; ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, tüzük, yönetmelikleri başta olmak üzere resmi mevzuat hükümleri ve aşağıdaki Gizlilik Politikası ile Web Sitesi Kullanım Koşullarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaktır.

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, www.cooldukkan.com  e-ticaret sitesinin, Üyelere ait kişisel verileri toplaması ve kullanmasına ilişkin açıklamalar içermektedir.

Şirket, Site üzerinden Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası ve Web Sitesi Kullanım Koşulları hükümleri doğrultusunda kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde muhafaza edebilir. Şirket aynı zamanda Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi, ziyaret saati ve benzeri bilgileri de siparişlerin yerine getirilmesi, istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunun yapılması ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Üye aksini belirtmediği sürece, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin Şirket, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve Üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kendi ya da hizmet aldığı kuruluşların sunucuları üzerinde kaydedilmesine, yazılı / manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına; aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Üye, her zaman, veri tabanında saklı olan kişisel bilgilerine, bunların kaynağına, alıcısına ve saklama amacına dair bilgi alma hakkına sahiptir. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini, Şirket tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir.

Üyeye ait kredi kartı bilgileri, şifreler, kart numaraları ve sair husus 128 bit şifreleme sistemi ile şifrelendirilip, Şirket ara yüzü aracılığıyla işlem yapılan Bankaya yönlendirilir. Bu aşamada aktarılan bilgiler Şirkete ait veri tabanında depolanmaz; verilere yalnızca Üye ve Banka erişebilmektedir. Siteden yapılan alışverişler SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile güvence altına alınmıştır. SSL teknolojisi, Üyeye ait her türlü gizli, özel bilgi / bilgilerin sisteme güvenli bir şekilde aktarılması sağlamakta, istenmeyen kişi ve / veya kurumlar tarafından alınıp kullanılmasını engellemektedir. Şirket, Siteyi ziyaret eden Üyenin Site kullanımına ilişkin teknik tercihlerini analiz etme amacıyla çerez (cookie) adı verilen veri dosyaları kullanmaktadır. Üye, istediği takdirde çerez kullanımını önleme amacıyla tarayıcı ayarlarını değiştirebilme imkânına sahiptir.

Web Sitesi Kullanım Koşulları

www.cooldukkan.com adresinde sunulan hizmetler Şirket tarafından sağlanmaktadır. Sitenin yasal sahibi Şirket olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Şirkete aittir.

Şirket, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka, adaba ve kanunlara aykırı; üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir. Şirket, yasal süreç başlatma ve bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Sitenin Üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

Üyeler, Sitede yer alan bilgileri hiçbir şekilde çoğaltamaz, yayınlayamaz, kopyalayamaz, sunamaz ve/veya aktaramaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı başka bir mecrada, diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanamaz. 

İş bu Sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket tarafından sunulan mal ve hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere mal ve hizmetler ve uygulama ile ilgili olarak – bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil – sarih veya zımni, kanuni veya başka nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

Üye, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Üyelik, önceden bilgilendirilmeksizin iptal edilebilecektir. Üye, Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

İş bu Sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Tarafların kontrolünde olmayan, doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (Mücbir Sebepler) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların iş bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

İş bu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirketin Sitede ilan edilen e-posta adresi ve Üyenin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Şirketten ürün / hizmet alımı yapmak amacıyla Üyelik formunu dolduran ve Şirket tarafından Üyelikleri onaylanarak kabul edilen her gerçek ve tüzel kişi Üye olarak tanımlanmaktadır. Siteye Üyelik, Üyenin şahsına ait adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, e-posta adresi ve sair hususlara ilişkin kişisel bilgileri doğru ve eksiksiz paylaşması suretiyle kayıt işleminin yapılması ve Şirket tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üye, Üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile Siteye giriş yaparak Sitede kurulu uygulamalardan yararlanma, alışveriş yapma imkanı edinecektir. Üyelik işlemi tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üye, Siteden faydalanırken, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına, genel ahlak ve adaba, Şirket tarafından Sitenin daha etkin ve güvenilir kullanımını sağlama amaçlı yapılan / yapılacak her türlü düzenleme ve kurala uyacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Şirket, Üye tarafından kendisine iletilen veya Site üzerinden Üye tarafından yüklenen, değiştirilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt etme yükümlülüğü altında bulunmamaktadır. Üye, belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile yapılacak sözlü veya yazılı bildirim ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman Üyeliğini sona erdirebileceği gibi, Şirket, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Üyenin sözleşmesini sonlandırabilme ve bu suretle Siteden faydalanmasını engelleyebilme hakkına sahiptir.

Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve / veya tüzel kişilerle Şirket arasında elektronik ortamda akdedilen Sözleşme kapsamında, genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Şirketin, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere, Şirkete ait www.cooldukkan.com adresinde satışa sunulan ürünlerin, Üye tarafından ürün bedeli, kargo bedeli, vergiler ve diğer yasal yükümlülükler dâhil bedeli ödendikten sonra, belirtilen sürede ürünün Üyeye kargo firması tarafından Şirket adına teslimidir. Şirket, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Şirket, iş bu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve Siteyi kullanma koşulları ile Sitede sunulan bilgileri dilediği zaman önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Siteyi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve / veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitede yayınlanmalarıyla yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da Siteye giriş ile bu değişiklikler de Üye tarafından kabul edilmiş sayılır. Şirket, Sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen en üst derecedeki çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site içeriğinde yer alan materyal ve bilgiler Siteye verildiği anda sunulmaktadır. İlgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve Şirketin Sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir açık ya da örtülü garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Site üzerinden, Şirketin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve / veya başka içeriklere link (erişimi mümkün kılan bağlantı) verilebilir. Bu bağlantılar Üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Bağlantı verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Şirketin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyelerin kendi sorumluluğundadır.

Üye, Sitedeki, yüklenmeye ve / veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Sitenin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Sitenin sahibi Şirkettir. Bu Sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Sitenin sunumu Şirketin ya da Şirketin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İş bu Sitedeki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, yazılım kodları, html kodları ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, on-line (çevrimiçi) ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Şirket, Site üzerinden Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası ve Web Sitesi Kullanım Koşulları hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde muhafaza edebilir. Şirket aynı zamanda, Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi, saati vb bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Üye, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin Şirket, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı Şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve Üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, Şirket tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. Siteye Üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Şirketin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin, Şirket yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Şirket, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. Üyeler, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, Şirket ve / veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirketin doğrudan ve / veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, Siteye erişilmesi, Sitenin ya da Sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Siteye ya da bağlantı verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirketin, kullanım / ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından sorumsuz kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.